ما و ثمره ی عشقمون

مینویسم از عشق های زندگی ام *

۳ماهگیت

یبار نوشتمو پاک شد 😑

۵اردیبهشت ۳ماهت شد عزیزدلِ مادر 

کارهای جانان تو ۳ماهگی:

غریبگی کردن 

دست زدن به عروسکش و سعی در گرفتنش

خندیدن از نوع خوشکلش 😍🤗

ازحموم بدش میاد و همش گریه 😣

صداهایی درمیاره از خودش مثل آو نع هو ☺


 +همه زندگیمی جانانم

+شکرت خدای من ❤ماشالله

لاحول ولا قوه الا بالله

Designed By Erfan Powered by Bayan