ما و ثمره ی عشقمون

مینویسم از عشق های زندگی ام *

دونه های مروارید

امروز ۱۱مرداد 

سفیدی توی لثت دیدم که گفتم واهیییی دندون دراوردی باز شک داشتم اما یه ساعت بعد که انگشتمو زوم به لثت کاملا تیزیشو حس کردم 

اخ انقدر ذوق کدم برات که

 من فدای تو بشم

تو چی دندون دربیاری اخع بلامسَر 😚😊


۶ماهگیت

همزمان شد با عروسی دایی برات بادکنک ۶گرفتبم که توی تالار باهاش عکسای خوشمل بگیریم اما همین که رفتیم‌تالار گریه هات شروع شد و کلی بیقراری کردی یه دو ساعتیو توی نمازخونه یابغل بابایی سرکردی اما دیگه با بابا فرستادمت خونه تا اذیت نشی و خودمم با خیال راحت برم قر بدم 😆

عزیزدل مامان عشق مامان تو جیگرگوشمی اخه شیرینکم قندوعسلم 

نیم سالگیت مبارک باشه عروسکم 😚😊😋

جانان در ۶ماهگی:

پاهاتو کشف کردی همش با دستت میگیری یکی دوبار هم‌کشیدی انگشتای پاتو گزاشتی دهنت 😄😊

دیگه زمین مینشونمت با بالشت های دورت که خدایی نکرده زمین نخوری اما میتونی واس چندثانیه هم بدون کمک بشینی و این یعنی پیشرفتو بزرگ شدن توقشنگِ مامان 😍🤗

یه خنده های قشنگی میکنی که بیصدا ولی شیرین قیافتو مثه موش میکنی چشاتو ریز میکنی میخندی برامون واس چیزایی که دوست داری ذوق میکنی هعی میگی ها ها هه بعد دستو پا میزنی که بگیریشون 

چندروز دیگه واکسنتِ امیدوارم اذیت نشی و این یکی هم به خیر خوشی بگذره 

غذای کمکی باید بهت بدم اول میخوام با فرنی شروع کنم ایشالله بخوری گوشت بشه به تنت 😍

شکرت خدای من 

شکرت پروردگار من 

😇☺

Designed By Erfan Powered by Bayan