ما و ثمره ی عشقمون

مینویسم از عشق های زندگی ام *

7ماهگیت

عشقِ دلِ من مبارکه هفت ماهگیت 

فرشته ی روی زمین 😚😚

اصن وقت‌نکردم بیام‌اپ‌ کنم فقط الان اینو گذاشتم‌که ثبت  ماهگردات بهم نخوره

عاشششقتم پیشیِ من 😊😚

Designed By Erfan Powered by Bayan