ما و ثمره ی عشقمون

مینویسم از عشق های زندگی ام *

ده ماهگیت

عزیزدل من یار خوشگلِ من 

ده ماهگیت مبارک باشه با تاخیر البته🙈

سریع بگم از کارهای این ماه که کلی ذوق زدمون کردی😅😆

یکی از کارات جیگر بودناته اینو هیچوقت یادت نره 😄😍😘

بعد اینکه رو زانوهات میمونی بعد دستتو میزاری رو زمین هعی خودتو تکون میدی بعد چندبار تلاش چاردستو پا رفتنو یاد گرفتی چند قدم چاردستو پا میری بعد میشینی یکم دست میزنی قر میدی دوباره حرکت میکنی یعنی خوشم میاد فقط دوس داری لم بدی ب خودت زحمت نمیدی 😄 

میزارمت کنار دیوار سنگی کلی باخودت بازی میکنی و دست میزنی به دیوار میای رو زانوهات 

اخه من قربون نیم وجب قدت بشم 😚😋 اما هنوز رو پاهات واینمیستی ولی تا ماهه دیگه ایشالله اونم میبینیم 😊

کافیه جلوت ظرف غذا یا میوه باشه هرجور شده خودتو بش میرسونی شیکومی مامان 😃

غذا زیاد نمیخوری بیشتر شییر دلت میخاد منم میگم اوف جانان هنوز مثه بچه های ی ماهه ایی غذاتو بخور دیگه شیر چیه 😣😥


اوم دیگه اینکه رابطت با اطرافیان بهتر شده دیگه گریه نمیکنی براشون حتی میخندی و دست دسی میکنی 😊

من عاشقِ تو باااشم ؟! 💋

این جمله رو هر روز بت میگم و ی بوس خوشمزه از لوپت میگیرم توهم خودتو میچسبونی بهم هعی لای دستو پام میپیچی اونوقت میگم بچه گربه ی من کوووو کجاااس و قلقلکت میدم دستمو میگیری گاز میگیری میگم منو منو گاز گرفتییییی 😎😃 توهم میخندیو باز خودتو میچسبونی بهم 

خیلی خیلی شیرینی انقدر میبوسمت که سیر بشم ازت اما نمیشم که خوجله من 😻🙈

و مثه همیشه عااااشقتم 

و خدای من شکرت 💞

Designed By Erfan Powered by Bayan